SADARBĪBA / PALĪDZĪBA

Tā kā “IP izdevniecība” ir viena cilvēka pēc būtības nekomerciāls projekts, kurš tiek nodrošināts, izmantojot personiskos līdzekļus un personisko brīvo laiku, tam ir attiecīgi veiktspējas un apjoma ierobežojumi: laika trūkums (1 cilvēks spēj izdarīt tik, cik spēj), atsevišķu prasmju nepietiekamība un līdzekļu trūkums (par personiskajiem līdzekļiem ir iespējams nodrošināt tikai noteikta apjoma un ierobežota daudzuma papīra formāta grāmatu radīšanu).

Tā rezultātā ir stipri apgrūtinoša grāmatu izdošanas sagatavošana, kas prasa augsti kvalificētu un/vai lielu darba apjomu (mācību grāmatas, apjomīgi tulkojumi utt.). Tāpat ir ierobežotas iespējas izdot biezas grāmatas (jo biezāka grāmata, jo lielāka tās pašizmaksa, kura sākumā visai tirāžai ir jāsedz no personiskajiem līdzekļiem), kā arī vairākas grāmatas vienlaicīgi (jo katras grāmatas sākotnējā tirāža ir jāsedz no ierobežotajiem personiskajiem līdzekļiem).

Ņemot vērā augstāk minēto, ir iespējama sekojoša palīdzoša līdzdalība:

1. Savu autordarbu (oriģināldarbu, tulkojumu, sagatavotu noformētu tekstu) bezatlīdzības piedāvāšana izdošanai papīra formātā un/vai izplatīšanai elektroniskā formātā

2. Apjomīgu tulkojumu bezatlīdzības veikšana

3. Apjomīgu tekstu bezatlīdzības noformēšana (pārrakstīšana, skanēšana, koriģēšana, noformēšana, ilustratīvā materiālu pievienošana utt.)

4. Liela apjoma un/vai sarežģītu maketu bezatlīdzības izveidošana

5. Konkrētas grāmatas noformēšanas finansēšana

6. Konkrētas grāmatas noteikta tirāžas apjoma finansēšana

7. Konkrētu grāmatu noteikta apjoma iegāde ziedošanai bibliotēkām, skolām, jauniešiem utt.

8. Vispārēji ziedojumi “IP izdevniecības” darbības nodrošināšanai/paplašināšanai

9. Grāmatu (elektronisko un/vai papīra) un informācijas par tām izplatīšana

Sadarbības/ palīdzības jautājumos var rakstīt: ip2500@gmail.com