KĀ IZDOT GRĀMATU?

1. Jāizveido vai jāatrod izdodamais teksts
1.1. Paša rakstīts oriģināldarbs;
1.2. Paša oriģināltulkojums no darba, kam vairs nav spēkā autortiesības (samērā drošs rādītājs – 70 gadi pēc autora nāves);
1.3. Tulkojums, kam nav spēkā autortiesības (samērā drošs rādītājs – 70 gadi pēc tulkotāja nāves);
1.4. Darbi, kam nav nosakāmas autortiesības vai kuru autori atļauj izdot savus darbus;
1.5. Darbi, kam ir spēkā autortiesības (šai gadījumā ir jārēķinās ar papildus palielām autortiesību izmaksām)

2. Jāiegūst ISBN un UDK kodus
2.1. ISBN un UDK kodus izsniedz Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliogrāfijas institūts. ISBN kods obligāti nepieciešams pārdošanai (izmantojot ISBN kodu tiek veidots svītrukods), bet UDK kods – bibliotekāriem. Kodu izsniegšanas cena ir daži eiro un tos var pasūtīt un saņemt attālināti, aizpildot pasūtījuma veidlapas (https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/isbn-gramatam ; https://www.lnb.lv/lv/izdevejiem/udk-un-autorzime ) un samaksājot izsniegšanas maksu.

3. Jāizkoriģē, jāizrediģē un sākotnēji jānoformē grāmatas teksts
3.1. Koriģēšana – gramatikas kļūdu izlabošana (var veikt jebkurš cilvēks, kurš labi pārvalda latviešu valodas gramatiku un kam ir latviešu valodas stila izjūta).
3.2. Rediģēšana – paskatīšanās uz darbu no malas un labojumu veikšana pēc būtības (rediģēt var tas, kurš pārzina doto tematu un spēj iedomāties, kādai vajadzētu būt grāmatai).
3.3. Sākotnējā noformēšana – teksta noformēšana word formātā, kura ļauj gan pašam, gan citiem iedomāties kāda varētu izskatīties grāmata. Sākotnējais noformējums atvieglo maketa veidošanu.

4. Jāizvēlas drukāšanas veids un tipogrāfija
4.1. Vispirms jāizvēlas drukāšanas veids (klasiskā vai digitālā druka), jo no tā ir atkarīga tipogrāfijas izvēle.
4.1.1. Klasiskā druka ir izdevīga lielu tirāžu drukāšanai (sākot no 1000 eksemplāriem, minimālā tirāža 500 eksemplāri), tā dod iespēju grāmatas iešūt, kas palielina to izturību, un nav problēmu radīt grāmatas ar cietiem vākiem. Klasiskās drukas gadījumā, jo lielāka tirāža, jo mazāka ir viena eksemplāra pašizmaksa.
4.1.2. Digitālā druka ir paredzēta mazām tirāžām un digitālās drukas gadījumā viena eksemplāra cena nav atkarīga no tirāžas lieluma (tas ir, viena eksemplāra cena būs vienāda, ja drukāts tiek 1 eksemplārs vai 1000 eksemplāri). Digitālās drukas grāmatas pārsvarā ir līmētas (attiecīgi mazāk izturīgākas) un ar mīkstiem vākiem, lai gan pie noteiktiem nosacījumiem arī digitālās drukas grāmatām ir iespējami cietie vāki.
4.1.3. Ja rēķina viena eksemplāra pašizmaksu, tad izdevīgāka ir klasiskā druka, pie tam tai ir arī augstāka kvalitāte, tomēr tipogrāfiskās drukas gadījumā ir nepieciešami samērā lieli sākotnējie līdzekļi visas tirāžas (500 vai 1000 eksemplāri) tūlītējai apmaksai. Digitālās drukas gadījumā var sākotnēji pasūtīt tik eksemplāru, cik ir nepieciešams, kaut vai 100, kaut vai 10, kaut vai tikai 1 eksemplāru. Tas ir, ja klasiskās drukas gadījumā grāmatas pašizmaksa 1000 eksemplāru tirāžai ir, piemēram, 4 eiro, bet digitālās drukas gadījumā 5 eiro, tad grāmatas nodrukāšanai klasiskās tipogrāfijas gadījumā nepieciešami 4000 eiro, bet digitālās drukas gadījumā var pasūtīt, piemēram, tikai 100 eksemplārus par 500 eiro (var arī pasūtīt tikai vienu eksemplāru par 5 eiro).
4.2. Atkarībā no drukas veida izvēles, jāizvēlas tipogrāfija. Tipogrāfijas izvēlei var veikt cenu aptauju, nosūtot atlasītajiem kandidātiem plānotās grāmatas parametrus (word lappušu skaits, cietie/mīkstie vāki, šūta/līmēta, plānotā tirāža, vai būs nepieciešami maketēšanas pakalpojumi). Cenu aptauju var veikt vienlaicīgi gan klasiskās drukas, gan digitālās drukas tipogrāfijām. Kā labu un pārbaudītu digitālās drukas tipogrāfiju var minēt SIA Drukātava (https://drukatava.lv/bookshop/sazinaties/ )

5. Jāizveido grāmatas makets
5.1. Grāmatas makets ir divi pdf formāta faili (atsevišķi vāks un visas iekšlapas), kuros grāmatas teksts un vāks ir noformēti precīzi tādā izskatā, kādā tie būs grāmatā, un tipogrāfijas tehniskajām iespējām atbilstošā formatējumā. Grāmatas maketa izveidošana ir otra būtiskākā grāmatizdošanas procesa sastāvdaļa.
5.2. Grāmatas iekšlapu makets parasti tiek veidots speciālā programmā Adobe InDesign, bet vāka makets Adobe Illustrator, Corel Draw vai Adobe Photoshop.
5.3. Visvienkāršākais risinājums ir grāmatas maketu pasūtīt tai tipogrāfijai, kurā tiks drukāta grāmata. Tā kā no grāmatas maketa kvalitātes ir arī atkarīga tipogrāfijas spēja nodrukāt grāmatu, tipogrāfijās ir arī savi maketētāji, kuri tiek piedāvāti “nepieredzējušiem” klientiem. Grāmatas maketa izveides cena, atkarībā no lappušu skaita un maketētāja kvalifikācijas, ir sākot no 150 Eiro. Pasūtot maketa izveidošanu, ļoti būtiski ir pēc tam iegūt no maketētāja izejas failus attiecīgo programmu formātos, lai vēlāk, ja rodas nepieciešamība atkārtoti izdot grāmatu, makets nav jāveido no jauna.
5.4. Maketu var izveidot arī pats, tikai ir jārēķinās ar papildus laiku attiecīgo programmu apguvei un ir jāzin tipogrāfijas tehniskās prasības maketa failiem. Lūk, piemēram, Drukātavas un Talsu tipogrāfijas prasības maketiem (https://drukatava.lv/gramatu-druka/noderigi/  ; http://www.taltip.lv/kontakti/darbu-iesniegsana/ )
5.5. Būtiskākās prasības maketam:
5.5.1. Estētisks vāka un visu lappušu noformējums.
5.5.2. Atbilstošs lappušu izmērs, jo īpaši vāka izmērs, ņemot vērā grāmatas biezumu;
5.5.3. Bildes ar minimums 300 pi izšķirtspēju.
5.5.4. CMYK krāsu paletes izmantošana.
5.5.5. Teksta pārkonvertēšana “outline” formātā.
5.5.6. Griezuma malu norādīšana (crop mark).
5.5.7. Svītru kods uz vāka vai uz kādas no iekšlapām (svītru kodu, izmantojot piešķirto ISBN numuru, var uzģenerēt izmantot speciālas internetā brīvi pieejamas programmas (viena no tādām pieejama te: http://www.online-barcode-generator.net )).
5.5.8. Iekšlapu maketā visām lapām nav jābūt vienādi centrētām. Katra lapa, atkarībā no tā, kurā pusē atradīsies tās stiprinājums, ir jācentrē vairāk uz pretējo pusi (ja konkrētās lappuses stiprinājums ir labajā pusē, tad lappuses teksts ir vairāk jācentrē uz kreiso pusi un otrādi).
5.6. Veidojot maketu, ieteicams uzreiz izveidot arī grāmatas elektronisko versiju un grāmatas demo (priekšapskates) versiju (tipogrāfijai paredzētajā failā teksts ir pārveidots bildes formātā un attiecīgi nav iespējamas meklēšanas, iezīmēšanas un kopēšanas funkcijas).
5.7. Adobe Illustrator un Adobe InDesign pašapmācības materiāli (krieviski):
5.7.1. Инара Агапова, Самоучитель Adobe InDesign CS4 (2009): http://kinozal.tv/details.php?id=1070102
5.7.2. Adobe  InDesign CS5 Методическое пособие: http://yuri-pavl.com/lessons/docs/cs5met/cs5-metoda-v1.pdf
5.7.3. Александр Сераков. Adobe Illustrator. Базовый курс. Видеокурс (2016): http://kinozal.tv/details.php?id=1529173

6. Grāmatas drukāšana
6.1. Pēc maketa izveidošanas var noskaidrot precīzu grāmatas cenu, parametrus un izveidošanas termiņus, kā arī pasūtīt drukāšanu.
6.2. Grāmatas parametri: papīra tips un biezums, drukāšanas veids (digitālā druka, tipogrāfijas druka), iekšlapu krāsainība (krāsainas, melnbaltas, gan krāsainas, gan melnbaltas), vāka biezums (cietie vāki, mīkstie vāki), vāka tips (matēts, laminēts), lappušu sastiprināšanas veids (līmētas, sašūtas, sakniedētas utt.).
6.2. Vispirms tiek nodrukāts parauga eksemplārs, kurš ir jāparāda pasūtītājam. Ja paraugeksemplārs tiek apstiprināts, tad tiek veikta visas tirāžas drukāšana.

7. Grāmatu izplatīšana caur grāmatnīcām
7.1. Jānosaka grāmatas vairumtirdzniecības cenu.
7.2. Jāsazinās ar lielākajiem grāmatu izplatīšanas tīkliem (Jānis Roze, Valters&Rapa un Latvijas grāmata – kontaktus var iegūt, vēršoties pašās grāmatnīcās) un jāpiedāvā grāmatu. Grāmatveikali pieņem grāmatas uz nomaksu, kas nozīmē, ka nauda tiks saņemta pēc grāmatu pārdošanas, kad kopējā izdevējam maksājamā summa būs sasniegusi pietiekamu apjomu (nav izdevīgi krāmēties ar mazām summām). Iespējams būs jānoslēdz arī līgumu.
7.3. Grāmatas grāmatnīcām jānodod ar pavadzīmi (3 eksemplāros) un jānogādā izplatītāja centrālajā bāzē. To var darīt arī privātpersona, kas nav nodokļu maksātājs.

8. Informācijas izplatīšana internetā
8.1. Jāizveido paziņojums presei par grāmatas iznākšanu un jānosūta lielākajiem medijiem (pirmkārt ziņu aģentūrām LETA un BNS)
8.2. Var izveidot speciāli izdotai grāmatai veltītu interneta mājaslapu (blogu)
8.3. Var izvietot internetā brīvai pieejai grāmatas elektronisko versiju un/vai nosūtīt to izvietošanai e-grāmatu mājaslapām

9. Dāvinājumi bibliotēkām
9.1. Pēc grāmatas izdošanas obligāti jāaiznes 7 eksemplāri uz LNB Obligāto eksemplāru nodaļu (Mūkusalas iela 3).
9.2. Papildus ieteicams apmēram 20 – 40 grāmatas eksemplārus kā dāvinājumu nosūtīt daļai rajonu centru bibliotēku (2 – 3 eksemplāri katrai bibliotēkai).

2 Responses to KĀ IZDOT GRĀMATU?

  1. Anna says:

    Sveiki!
    Vai ir info par e-grāmatas izdošanu? Ar ko labāk sadarboties no A līdz Z? Grāmata ir gatava PDF formā (korektors nav apstrādājis). Ir tikai teksts un bildes.
    Paldies!

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s