IZDOŠANAS PLĀNI

Ilgtermiņa izdošanas plāni

Sabiedriski lietderīgi būtu izdot sekojošus darbus:
*) Andreja Kiseļeva skolu mācību grāmatas Aritmētikā, Ģeometrijā un Algebrā
*) Krišjāņa Valdemāra biogrāfiju
*) Vēstures skolu mācību grāmatas
*) Grāmata par klasisko psihiatriju
*) Padomju Savienības laiku juridiskā un metodoloģiskā literatūra
*) Klasiskas pasakas bērniem ar maksimāli minimizētiem vardarbības un maziskas domāšanas elementiem

***

Nepilns latviešu valodā nepieejamo klasisko un aktuālo darbu saraksts, kuri vispirms ir jāiztulko:
*) Senēģiptiešu “Mirušo grāmata””
*) Senindiešu traktāts “Arthašastra (politikas māksla)”
*) “Manu likumi”
*) Hērodots “Vēsture”
*) Aristotelis “Metafizika” (Metaphysica)
*) Aristotelis “Politika” (Politica)
*) Polībijs “Vēsture” (Ἰστορίαι)
*) Laertas Diogēns “Par slavenu filozofu dzīvi, mācībām un izteikumiem” (Βίοι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκιμησάντων)
*) Tits Līvijs “Kopš pilsētas dibināšanas” (Ab Urbe Condita Libri)
*) Josifs Flāvijs “Jūdu karš”
*) Tacits “Vēsture” (Historiae)
*) Svetonijs “Divpadsmit cēzari” (De Vita Caesarum)
*) Senķīniešu traktāts “Trīsdesmit sešas strategēmas”
*) Ibn Haldūns “Pamācošo piemēru grāmata no arābu, persu, berberu un viņu laikabiedru, kuri apveltīti ar lielu varu, vēstures” (Kitab al-Ibar; كتاب العبر وديوان المبتدأ والـخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)
*) Tomass Mors “Utopija” (Utopia)
*) kardināls Armāns Rišeljē “Politiskais testaments. Valsts vadīšanas principi” (Testament politique d’Armand du Plessis, cardinal duc de Richelieu)
*) Žans Kalvins “Pamācības kristiešu ticībā” (Institutio Christianae religionis)
*) Laboesī Etjēns “Par labprātīgu verdzību” (Discours de la servitude volontaire)
*) Žans Bodēns “Vieglas vēstures pētniecības metode” (Methodus ad facilem historiarum cognitionem)
*) Žans Bodēns “Sešas grāmatas par valsti” (Les Six livres de la République)
*) Frānsis Bēkons “Pētījumi jeb politiskās un tikumiskās pamācības” (Essays, or Counsels Civil and Moral)
*) Frānsis Bēkons “Karaļa Henrija VII valdīšanas vēsture” (History of the Reign of King Henry VII)
*) Frānsis Bēkons “Zināšanu progress“ (The Advancement and Proficience of Learning Divine and Human)
*) Hugo Grocijs “Trīs grāmatas par kara un miera tiesībām” (De Jure Belli ac Pacis)
*) Benedikts Spinoza “Politiskais traktāts” (Tractatus politicus)
*) Pols Anrī Holbahs “Dabīgā politika jeb sarunas par patiesajiem vadības principiem” (La politique naturelle, ou, Discours sur les vrais principes du gouvernement)
*) Tomass Džefersons “Autobiogrāfija” (Autobiography)
*) Tomass Džefersons “Piezīmes par Virdžīnijas štatu” (Notes on the State of Virginia)
*) Gabriels Mabli “Par likumdošanu jeb likumu principiem” (De la législation, ou Principes des lois)
*) Gabriels Mabli “Eiropas publiskās tiesības, pamatojoties uz līgumiem, kuri tika noslēgti līdz 1740.gadam” (Le droit public de l’Europe fondé sur les traités conclus jusqu’en l’année 1740)
*) Gabriels Mabli “Morāles principi” (Principes de morale)
*) Gabriels Mabli “Par pilsoņa tiesībām un pienākumiem”(Des droits et des devoirs du citoyen)
*) Gabriels Mabli “Kā rakstīt vēsturi” (De la manière d’écrire l’histoire)
*) Bendžamins Franklins “Rakstu izlase”
*) Maksimiljēns Robespjērs “Rakstu izlase”
*) Roberts Ovens “Grāmata par jauno tikumisko pasauli” (The book of the new moral world : containing the rational system of society, founded on demonstrable facts, developing the constitution and laws of human nature and of society )
*) Roberts Ovens “Revolūcija apziņā un cilvēces darbība“ (Revolution in the Mind and Practice of the Human Race)
*) Huans Alberdī Bautista “Kara noziegumi” (El crimen de la guerra)
*) Pjērs Žozefs Prudons “Kas ir privātīpašums?” (Qu’est ce que la propriété?)
*) Hēgelis “Loģikas zinātne” (Wissenschaft der Logik)
*) Mihails Lomonosovs “Rakstu izlase”
*) Kārlis Balodis “Nākotnes valsts” (Государство будущего)
*) Gotlībs Fihte “Pašpietiekama valsts“ (Der geschlossene Handelstaat)
*) Gotlībs Fihte “Dabisko tiesību pamati saskaņā ar zinātnes principiem“ (Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre)
*) Mihails Bakuņins “Valstiskums un anarhija” (Государственность и анархия)
*) Mihails Bakuņins “Revolucionārais katehisms” (Революционный катехизис)
*) Antonio Gramši “Cietumnieka piezīmes” (Quaderni del carcere)
*) Aleksandrs Bogdanovs “Tektoloģija. Vispārēja zinātnes organizācija” (Тектология. Всеобщая организационная наука)
*) Aleksandrs Bogdanovs “Sociālisma jautājumi: Dažādu gadu darbu apkopojums“ (Вопросы социализма: Работы разных лет)
*) Aleksandrs Bogdanovs “Piezīmes par organizēšanas zinātni” (Очерки организационной науки)
*) Aleksandrs Bogdanovs “Empiromonisms” (Эмпириомонизм)
*) Lope de Vega “Avju ciems” (Fuenteovejuna)
*) Frīdrihs Šillers “Dons Karloss, Spānijas infants ”(Don Karlos, Infant von Spanien)
*) Frīdrihs Šillers “Orleānas jaunava“ (Die Jungfrau von Orleans)
*) Frīdrihs Šillers “Marija Stjuarte” (Maria Stuart)
*) Frīdrihs Šillers “Vallenšteins” (Wallenstein)
*) Frīdrihs Šillers “Raksti par estētiku” (Статьи по эстетике/ Über die ästhetische Erziehung des Menschen)
*) Frīdrihs Šillers “Trīsdesmitgadu kara vēsture“ (Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs)
*) Frīdrihs Šillers “Apvienotās Nīderlandes atkrišanas no spāņu pārvaldības vēsture“ (Geschichte des Abfalls der vereinigten Niederlande von der spanischen Regierung)
*) Radjards Kiplings “Balto jūgs” (The White Man’s Burden: The United States and the Philippine Islands)
*) Ortega i Gasets “Masu sacelšanās” (La rebelión de las masas)
*) Ēriks Fromms “Iegūt vai būt?” (To Have or to Be?)
*) Ēriks Fromms “Bēgšana no brīvības” (Escape from Freedom (U.S.), The Fear of Freedom (UK))
*) Ēriks Fromms “Cilvēku destrukcijas anatomija” (Anatomie der Menschlichen Destruktivitat)
*) Ēriks Fromms “Freida teorijas dižums un aprobežotība” (Greatness and Limitation of Freud’s Thought)
*) Ēriks Fromms “Vīrietis un sieviete” (Man-Woman)
*) Ēriks Fromms “Psihoanalīzes krīze” (The Crisis of Psychoanalysis)
*) Ēriks Fromms “Māksla būt” (The Art of Being)
*) Aleksandra Zinovjeva darbi (Комплексная логика, Логика высказываний и теория вывода, Логическая физика, Основы логической теории научных знаний, Философские проблемы многозначной логики, На пути к сверхобществу, Логическая социология, Восхождение от абстрактного к конкретному (на материале Капитала К. Маркса), Коммунизм как реальность, Кризис коммунизма, Логика классов, Фактор понимания, Глобальный человейник, Русская трагедия u.c)
*) Arnolda Toinbija darbi (A study of history, The Prospects of Western Civilization, Change and Habit: The Challenge of Our Time, Christianity among the religions of the world, Cities of destiny, Civilisation on trial, An historian’s approach to religion, Hellenism: The History of a Civilization, Hannibal’s Legacy: The Hannibalic War’s Effects on Roman Life, The Destruction of Poland: A Study in German Efficiency, Surviving the Future, Mankind and Mother Earth: A Narrative History of the World u.c.)
*) Imanuēla Valerstaina darbi (Unthinking Social Science: The Limits of Nineteenth Century Paradigms, Geopolitics and Geoculture: Essays on the Changing World-System, After Liberalism, Historical Capitalism, with Capitalist Civilization, Utopistics: Or, Historical Choices of the Twenty-first Century, The End of the World As We Know It: Social Science for the Twenty-first Century, Democracy, Capitalism, and Transformation, Decline of American Power: The U.S. in a Chaotic World, The Uncertainties of Knowledge, The Modern World-System, vol. IV: Centrist Liberalism Triumphant, 1789–1914, Does Capitalism Have a Future? u.c.)
*) Umberto Eko “Neesošā struktūra” (La estructura ausente)
*) Ēriks Hobsbaums “Revolūcijas gadsimts: Eiropa 1789-1848” (The Age of Revolution: Europe 1789-1848)
*) Ēriks Hobsbaums “Kapitāla gadsimts: 1848-1875” (The Age of Capital: 1848-1875)
*) Ēriks Hobsbaums “Impēriju gadsimts: 1875-1914” (The Age of Empire: 1875-1914)
*) Ēriks Hobsbaums “Galējību gadsimts: Īsais XX gadsimts, 1914 – 1991” (The Age of Extremes: the short Twentieth Century, 1914-1991)
*) Fernāns Brodels “Materiālā civilizācija, ekonomika un kapitālisms, XV – XVIII gadsimts” (Civilisation matérielle, économie et capitalisme, XVe-XVIIIe siècle)
*) Fernāns Brodels “Francijas identitāte” (Identité de la France )
*) Fernāns Brodels “Vidusjūra un vidusjūras pasaule Filipa II laikmetā” (Méditerranée et le monde méditerranéen à l’époque de Philippe II)
*) Fernāns Brodels “Civilizāciju gramatika” (Grammaire des civilisations)
*) Fernāns Brodels “Atmiņas par Vidusjūru” (Les mémoires de la Méditerranée)
*) Endrjū Vīkrofts “Habsburgi. Personificētā impērija” (The Habsburgs. Embodying Empire)
*) Džons Norvičs “Venēcijas vēsture” (A History of Venice)
*) Rodžers Krovli “Veiksmes pilsēta: Kā Venēcija pārvaldīja jūras” (City of Fortune: How Venice Ruled the Seas)
*) Fjodors Uspenskis “Bizantijas impērijas vēsture I-V” (История Византийской империи)
*) Žans Bodrijārs “Patērētāju sabiedrība” (La société de consommation: ses mythes et ses structures)
*) Žans Bodrijārs “Klusējošā vairākuma ēnā jeb sociālā beigas” (A l’ombre des majorités silencieuses, ou la fin du social)
*) Žans Bodrijārs “Ļaunuma caurspīdība” (La Transparence du Mal)
*) Žans Bodrijārs “Lietu sistēma” (Le system des objets)
*) Karls Manheims “Ideoloģija un utopija” (Ideologie und Utopie)
*) Leo Štrauss “Kas ir politiskā filozofija? Un citas mācības.” (What is Political Philosophy? And Other Studies)
*) Leo Štrauss “Dabiskās tiesības un vēsture” (Natural right and history)
*) Klods Levī-Stross “Mitoloģija” (Mythologiques I—IV)
*) Klods Levī-Stross “Mīts un tā nozīme” (Myth and Meaning)
*) Klods Levī-Stross “Strukturālā antropoloģija” (Anthropologie structurale)
*) Klods Levī-Stross “Antropoloģija un mīts. Lekcijas.” (Paroles donnés)
*) Jakovs Golosovkers “Mīta loģika” (Логика мифа)
*) Jakovs Golosovkers “Stāsti par titāniem” (Сказания о Титанах)
*) Viktors Terners “Simbols un rituāls” (Символ и ритуал)
*) Osvalds Špenglers “Eiropas noriets” (Der Untergang des Abendlandes)
*) Sergejs Kapica “Pieauguma paradoksi: Cilvēces attīstības likumi” (Парадоксы роста: Законы развития человечества)
*) Sergejs Kapica “Vispārējā cilvēces pieauguma teorija: Cik cilvēku dzīvoja, dzīvo un dzīvos uz Zemes” (Общая теория роста человечества: Сколько людей жило, живёт и будет жить на Земле)
*) Gi Debors “Skatuves sabiedrība” (La Société du spectacle)
*) Džeimss Viljams “Psiholoģija” (Psychology)
*) Ivans Pavlovs “Dzīvnieku nervu sistēmas (uzvedības) objektīvas pētniecības divdesmitgadīga pieredze” (Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей деятельности (поведения) животных)
*) Ivans Pavlovs “Lekcijas par galvas smadzeņu lielo pusložu darbību” (Лекции о работе больших полушарий головного мозга)
*) Ivans Pavlovs “Lekcijas fizioloģijā” (Лекции по физиологии)
*) Ivans Pavlovs “Psihopataloģija un psihiatrija” (Психопатология и психиатрия)
*) Ivans Pavlovs “Smadzenes un psihe” (Мозг и психика)
*) Ivans Pavlovs “Par augstākās nervu darbības tipiem un eksperimentālām neirozēm” (О типах высшей нервной деятельности и экспериментальных неврозах)
*) Ivans Pavlovs “Gremošanas fizioloģija” (Физиология пищеварения)
*) Ivans Pavlovs “Darbi par asinsrites fizioloģiju” (Труды по физиологии кровообращения)
*) Nikolajs Tjapugins „Cilvēku maldi un zinātniska patiesība par alkoholu„ (Народные заблуждения и научная правда об алкоголе)
*) Sergejs Rubinšteins “Vispārējās psiholoģijas pamati” (Основы общей психологии)
*) Rada Granovska “Praktiskās psiholoģijas elementi” (Элементы практической психологии)
*) Rada Granovska “Psiholoģija piemēros “ (Психология в примерах)
*) Vladislavs Vasiļjevs “Juridiskā psiholoģija” (Юридическая психология)
*) Ēriks Ēriksons “Bērnība un sabiedrība”( Childhood and society)
*) Ēriks Ēriksons “Personības traģēdija” (Трагедия личности)
*) Norberts Viners “Kibernētika” (Cybernetics)
*) “Diplomātijas vēsture” (История дипломатии)
*) Šarls Moriss de Taleirāns-Perigors “Memuāri” (Memoires du prince de Talleyrand)
*) Jevgēnijs Tarle “Taleirāns” (Талейран)
*) Otto fon Bismarks “Domas un atmiņas” (Gedanken und Erinnerungen)
*) Aleksejs Vandams “Ģeopolitika un ģeostraatēģija” (Геополитика и геостратегия)
*) Sergejs Kurginjans “Politiskais cunami” (Политическое цунами)
*) Sergejs Kurginjans “Laikmeta būtība” (Суть времени)
*) Aleksandrs Burjaks “Analītiskā izlūkošana” (Аналитическая разведка)
*) Sergejs Kremļovs. “Berija. Labākais XX gadsimta menedžeris.” (Берия. Лучший менеджер XX века)
*) Dmitrijs Liskovs “Staļina represijas: XX gadsimta lielie meli” (Сталинские репрессии. Великая ложь XX века)
*) Vitālijs Tretjakovs “Televīzijas teorija visiem, kuri grib tur strādāt” (Теория телевидения для всех, кто хочет на нём работать)
*) Vitālijs Tretjakovs “Kā kļūt par slavenu žurnālistu. Lekciju kurss mūsdienu žurnālistikas teorijā un praksē” (Как стать знаменитым журналистом. 2.0. Курс лекций по теории и практике современной журналистике)
*) Manuels Sarkisjans “Vācu nacisma angļu saknes” (Adolf Hitlers englishe vorbilder)
*) Gunters Rormozers “Liberālisma krīze” (Zur Krise unzerer liberalen Republik)
*) Noams Homskis “Peļņa uz cilvēkiem” (Profit over people)
*) Kreigs Kalhūns “Nacionālisms” (Nationalism)
*) Hanss Morgentau “Starptautiskā politika” (Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace)
*) Roberts Hariss ”Rēgu rakstnieks” (The Ghost)
*)  Ovīdijs Gorčakovs “Jānis Bērziņš – GRU komandarms” (Ян Берзин — командарм ГРУ)
*) Nikolajs Kakurins, Jukums Vācietis “Pilsoņu karš. 1918 –1921.” (Гражданская война. 1918–1921)
*) Jukums Vācietis “Par nākotnes militāro doktrīnu” (О военной доктрине будущего)
*) Jukums Vācietis “Cilvēks un karš” (Человек и война)
*) Jukums Vācietis “Karadarbība Austrumprūsijā 1914.gada jūlijā, augustā un septembra sākumā: stratēģiskā skice: 1. un 2. krievu armijas un 8.vācu armijas darbības (Боевые действия в Восточной Пруссии в июле, августе и начале сентября 1914 г. : стратегический очерк : действия 1 и 2 русской армий и 8 германской армии)
*) Ernests Buivids “Latvijas ceļš: no Krievijas impērijas uz Padomju Savienību un Eiropas Savienību” (Латвийский   путь: из Российской империи в СССР и ЕС), “Latvijas ceļš: pretī jaunai krīzei” (Латвийский путь: к новому кризису)

Saraksts tiek publiskots cerībā, ka izdevniecības, tulkotāji, akadēmiskais personāls un citi domātspējīgi cilvēki, kuriem nav sveša nacionālā goda sajūta, sakautrēsies un dos savu artavu latviešu valodas atpalicības līmeņa mazināšanā.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s