DARBĪBAS PRINCIPI

1. Izglītošana (grāmatizdevniecības galvenais virsuzdevums ir cilvēku izglītošana un to intelektuālās un morāli – ētiskās izaugsmes veicināšana).
2. Klasisko darbu pieejamība (jebkuram klasiskam darbam ir jābūt brīvi pieejamam jebkuram cilvēkam gan elektroniskā formātā, gan papīra formātā (grāmatnīcās ir jābūt pieejamiem visiem klasiskajiem darbiem)).
3. Lasīšanas veicināšana un popularizēšana (jo vairāk cilvēki lasa, jo ir lielāka iespēja tiem kļūt gudrākiem un līdz ar to visai sabiedrībai – labklājīgākai; šī likumsakarība darbojas arī otrādi).
4. Latviešu valodas apvāršņa paplašināšana (gan klasisko un aktuālo darbu pieejamības līmeņa, kurš diemžēl ir pārlieku zems, paaugstināšanas ziņā, gan arī latviešu valodas izteiksmes iespēju palielināšanas ziņā, ko ļoti lielā mērā ierobežo formālā valodniecība, antirusicismu un pārangliskošanas politika).
5. Biznesa (komercijas) pieejas absolutizācijas kategoriska noliegšana (darba organizācijā var būt objektīva nepieciešamība izmantot biznesa (komercijas) pieeju, lai nodrošinātu garantētu un efektīvu izlietoto resursu atjaunošanu, bet tās absolutizācija ved pie antisabiedriskām destrukcijām, jo īpaši tādās sabiedriskās nozarēs kā kultūra, medicīna un izglītība, pie kuras ir pieskaitāma arī grāmatizdevniecība).
6. Elektronisko grāmatu bezmaksas izplatība (elektroniskām grāmatām, vismaz seniem, klasiskiem darbiem, ir jābūt pieejamiem visiem interesentiem bez maksas, jo no vienas puses to radīšanai nepieciešamie resursi ir minimāli, bet no otras puses tādā veidā ir iespējams sasniegt maksimālu sociālo labumu un teorētiski nodrošināt pieejamību grāmatām absolūti visiem interesentiem).
7. Kategoriska iestāšanās pret visu veidu pseidoliteratūru, surogātliteratūru, tās radītājiem un izplatītājiem (pseidoliteratūra ir lasītājus apzināti maldinoša, maitājoša vai augstākos morāli – ētiskos orientierus demontējoša literatūra, bet surogātliteratūra ir bezjēdzīgi, maz ko lasītājam dodoši vai neko nedodoši savārstījumi, kuri “nosit laiku”, gandē gaumi un mazina vēlēšanos lasīt;  surogātliteratūra ir grāmatizdevniecības spams; diemžēl pseidoliteratūras un surogātliteratūras apjoms Latvijas grāmatnīcās un publiskajā telpā ir pārlieku liels, kas atstāj katastrofāli graujošu ietekmi uz sabiedrisko apziņu un veselo saprātu ).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s