BEZMAKSAS E-GRĀMATAS

Bezmaksas elektronisko grāmatu saraksts

*) Andrejs Kiseļevs “Aritmētika”, 2018.g., 138.lpp., ISBN 978-9934-8265-5-9, pdf
Mācību grāmata pamatskolas vecuma bērniem. Kā skolu mācību grāmatu apstiprinājusi Latvijas PSR Izglītības ministrija.
http://host-a.net/u/ipizdevnieciba2/Kiselevs_Aritmetika_eversija_gala.pdf ; http://www.mediafire.com/file/9vcuxcr7ewu435t/Kiselevs_Aritmetika_eversija_gala.pdf/file

*) “Pasaka par zelta zivtiņu”, 2017.g., 30.lpp., ISBN 978-9934-8265-4-2, pdf
Pamācoša pasaka bērniem un pieaugušajiem pēc brāļu Grimmu un Aleksandra Puškina pasaku motīviem. Paredzēta bērniem no 3 gadu vecuma lasīšanai priekšā vai patstāvīgai lasīšanai.
http://host-a.net/u/ipizdevnieciba/Pasaka_par_zelta_zivtinu_eversija.pdf ; http://www.mediafire.com/file/u48j2mcpx09026g/Pasaka_par_zelta_zivtinu_eversija.pdf/file

*) Kārlis Balodis “Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika”, 2013.g., 560.lpp., ISBN 978-9934-8265-1-1, doc, pdf
Kārlis Balodis (1864-1931) ir pasaules līmeņa ekonomists, demogrāfs un statistiķis, kurš Latvijā vienmēr ir bijis un joprojām paliek ideoloģiski neērts. Kārlis Balodis ieguvis Krievijas Zinātņu akadēmijas augstāko balvu par pētījumiem demogrāfijā, bijis Berlīnes Universitātes profesors un ķeizariskās Vācijas valdības statistiķis un ekonomiskais padomnieks. Pamatojoties uz Baloža aprēķiniem un ieteikumiem, Vācija Pirmā pasaules kara laikā ieviesa pārtikas kartīšu sistēmu, tādējādi paglābjot tautu no bada. Balodis bija pirmais, kurš zinātniski pierādīja ne tikai to, ka sociālisms ir iespējams, bet arī to, ka sociālisms ir efektīvāks par kapitālismu. Kārļa Baloža grāmata «Nākotnes valsts» kalpoja par paraugu pirmajam tautsaimniecības plānam Padomju Savienībā un lika pamatus plānveida ekonomikai. Baloža plāni tika realizēti gan Padomju Savienībā, gan daļēji arī Ulmaņlaiku Latvijā. Balodi tāpat var uzskatīt gan par Japānas, gan Kanādas ekonomisko brīnumu vienu no garīgajiem tēviem, un viņa pieeja lielā mērā ir ES ekonomiskās politikas pamatā. «Tas ir gudrākais un taisnīgākais latviešu vidū,» par Balodi savulaik teicis Rainis. Balodis ekonomiku apskata ciešā sasaistē ar ētiku un cilvēces attīstību vispārējas labklājības virzienā, kas šodien, kad egocentriskie kapitālisti peļņas gūšanas vārdā arvien vairāk atsakās no sociālā taisnīguma principiem, ir jo īpaši aktuāli. Šai izdevumā ir apkopotas Kārļa Baloža ekonomikas mācību grāmatas un nozīmīgākie viņa raksti par Latvijas tautsaimniecību. Grāmatu ieteicams izlasīt gan ekonomikas un finanšu jomā strādājošajiem, gan ikvienam, kurš vēlas izprast ekonomikas un valsts pārvaldes būtību.
http://host-a.net/u/ipizdevnieciba/Ievads_tautsaimnieciba_un_ekonomiska_politika_Karlis_Balodis_doc_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/file/qcnaxkuzr7nmb32/Ievads_tautsaimnieciba_un_ekonomiska_politika_Karlis_Balodis_doc_pdf.zip/file

*) Muammārs Kadafi “Zaļā grāmata”, 2012.g., 144.lpp, ISBN 978-9934-8265-0-4, pdf
Muammārs Kadafi nepiedāvā savas idejas pašlabumam vai izklaidei. Tās arī nav domātas tiem, kas filozofiju uzskata tikai par tukšu vārdu spēli. Kadafi idejas apskata dzīvi, izsakot apspiesto cilvēku dziļākās alkas. Viņa filozofija ir mūžīgās attīstības un mainīgās realitātes pretstatu cīņas rezultāts, meklējot visskaistāko un vislabāko dzīvē. „Zaļās grāmatas”pirmajā daļā vēstīts par Džamahīrijas (Tautvaldības valsts) ēras sākumu. Otrajā daļā tiek apskatīta vispasaules ekonomiskā revolūcija, kas iznīcina vecās ekonomiskās struktūras. Zaļās grāmatas trešajā daļā tiek pasludināta sociālā revolūcija. Tā piedāvā patiesu vēstures skaidrojumu, parāda cilvēcei izdzīvošanas cīņas ceļu un dod risinājumu vīriešu un sieviešu patiesai vienlīdzībai. Tajā tiek sniegts nacionālo minoritāšu un melnādaino cilvēku problēmu risinājums, kā arī formulēti jaunas sabiedriskās dzīves pamatprincipi. Šīs  domas un idejas izriet no dzīves un ir cieši saistītas ar to. Tieši tāda ir Muammāra Kadafi filozofija.
http://host-a.net/u/ipizdevnieciba/Zala_gramata_Muammars_Kadafi.pdf ; http://www.mediafire.com/file/9g7hqtg7hnmls6r/Zala_gramata_Muammars_Kadafi.pdf/file

*) Sun Dzi “Kara māksla”, 2011.g., 52.lpp., ISBN 978-9984-49-371-8, doc, pdf
Pateicoties Sun Dzi uzvarām, U valsts pieņēmās varenībā un iekļāvās civilizēto Ķīnas teritoriju vidū. Atvaļinājies no dienesta, pēc Ho Ļuja lūguma Sun Dzi sarakstīja traktātu “Kara māksla”, kas ir vispopulārākais senķīniešu traktāts par politiku un stratēģiju. Lai gan darbs sarakstīts pirms vairākiem tūkstošiem gadu, tajā aprakstītie principi ir joprojām aktuāli un tiek plaši izmantoti politikā, biznesā un sadzīvē, tāpēc katram ieteicams vismaz vienreiz izlasīt šo traktātu.
http://host-a.net/u/ipizdevnieciba/Kara_maksla_SunDzi_elektr_ver_doc_pdf.zip ; http://www.mediafire.com/file/1ubzfllu9f34wp4/Kara_maksla_SunDzi_elektr_ver_doc_pdf.zip/file

***Citu autoru un izdevēju publiskošanai nodotie darbi***

*) Arturs Priedītis “Mans Rainis”, 1996.g., 257lpp., ISBN 9984-582-01–9, pdf
Rakstu krājums “Mans Rainis” ir Artura Priedīša ceturtā grāmata par izcilo
latviešu dzejnieku un domātāju Jāni Raini. Krājumā apkopoti raksti par
attieksmi pret Raiņa daiļradi un dzejnieka personību dažādos laika posmos,
analizēti atsevišķu populāru dzejoļu (Tev, pamatšķira) rašanās savdabīgie
motīvi, Raiņa ieskati par sociālismu, kultūru, Ļevu Tolstoju. Krājumā ievietoti
raksti par simbolismu un Raiņa daiļrades saistību ar šo filozofiski estētisko
un literāri māksliniecisko virzienu XIX un XX gs. mijā. Krājumā ievietots arī
autora darbs par Raiņa dienasgrāmatām.
http://www.mediafire.com/file/3cndur2nmrc2rpa/Mans_Rainis_Arturs_Prieditis.pdf/file ; http://www.artursprieditis.lv/files/Mans_Rainis.pdf

*) Arturs Priedītis “Ievads kulturoloģijā”, 2003.g., 228.lpp., ISBN 9984-582-16-7, pdf
Pirmā grāmata latviešu valodā, kurā sistematizēti aplūkoti kultūras teorijas un kultūras vēstures teorētiskie un metodoloģiskie jautājumi. No kulturoloģijas viedokļa sniegts pārskats par pasaules kultūru vēsturisko mantojumu. Grāmatu var izmantot kā mācību līdzekli.
http://www.mediafire.com/file/0w4km49jk2myp7n/Ievads_kulturulogija_Arturs_Prieditis.pdf/file

*) Mārgrita Kenedija “Nauda bez inflācijas un procentiem”, 2012.g., 104.lpp., ISBN 978-9934-8263-0-6, ISBN 978-9934-8263-1-3, pdf
Viegli saprotamā veidā aprakstīts, kā būvēta mūsdienu naudas sistēma. Pamatā ir kredītprocenti, un tā darbojas kā vēl viens nodoklis, pārdalot naudu par labu banku sistēmai. Acīmredzams, ka tas nav taisnīgi un mūsu visu interesēs ir šo kārtību mainīt. Naudas sistēmas pārveidošana, lai tā labāk kalpotu cilvēkiem un būtu taisnīgāka, nemaz nav tik sarežģīts uzdevums, kā varētu likties. Lai gan risinājumi, par kuriem runāts šai darbā, ir bijuši zināmi jau kopš gadsimta sākuma, pašreizējā situācija ir īpaši piemērota to īstenošanai. Prof. Dr. Mārgrita Kennedija ir arhitekte un ekoloģe, finanšu eksperte un pastāvošās ekonomiskās sistēmas kritiķe, vadījusi Hannoveres Universitātes Tehnoloģiskā Progresa un Resursefektīvas Celtniecības nodaļu. Jau 1982. gadā nonāca pie atziņas, ka ekoloģisko principu piemērošanu praksē kavē naudas sistēmai piemītoši fundamentāli defekti, īpaši kredītprocentu un procentu procentu izraisīta vajadzība pēc nemitīgas izaugsmes.
http://www.mediafire.com/file/56j2g72cdb8tkwj/Nauda_bez_inflacijas_un_procentiem_Margareta_Kenedija.pdf/file ;

Click to access Nauda_bez_inflacijas_un_procentiem.pdf

***

“IP izdevniecība” pieņem publiskošanai savā mājaslapā citu autoru un izdevēju atbilstošas kvalitātes darbus. Publiskojamos darbus var nosūtīt uz e-pastu ip2500@gmail.com.

***

Saraksts izveidots 01.05.2017;
Pēdējais papildinājums 18.04.2018 (Pap.: “Aritmētika”). 24.10.2018 pievienoti mediafire linki (host-a.net linki nezināmu iemeslu dēļ vairs nestrādā).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s