KAS IR “IP IZDEVNIECĪBA”?

“IP izdevniecība” ir Ivara Prūša papīra formāta grāmatu izdošanas projektu apkopojošs nosaukums. Šo projektu ietvaros tiek identificēts sabiedriski lietderīgs un aktuāls saturs, veikta tā radīšana, tulkošana, apstrāde un/vai noformēšana, izstrādāts grāmatas makets, organizēta papīra formāta grāmatas izdošana un izplatība mazumtirdzniecības tīklos, radīta bezmaksas elektroniskā versija, izplatīta informācija internetā. Šo projektu mērķis ir dot savu mazo artavu sabiedriskajā izglītošanā, noderīgas lasāmvielas klāsta paplašināšanā, klasiķu darbu pieejamības palielināšanā, latviešu valodas apvāršņa paplašināšanā, lasīšanas veicināšanā, lasāmvielas pieejamības nodrošināšanā. Šīs aktivitātes ir pirmkārt sabiedriskas un savā būtībā nekomerciālas (to mērķis nav gūt peļņu), lai gan papīra formāta grāmatu radīšana pagaidām nav iespējama bez naudiskas sadarbības. Atkarībā no attiecīgā laika perioda personiskās rocības 20 līdz 40 izdoto grāmatu eksemplāru bez atlīdzības tiek ziedoti dažādām Latvijas bibliotēkām.